svommingSvømming

I valgfaget svømming lærer du basisteknikkene i svømming. Vi fokuserer på å utvikle deg til en bedre svømmer gjennom veiledning og tilpassing til ditt nivå. Og ikke minst, ha det gøy i vannet!