Valgfag

På Lundheim har vi som mål å gi et allsidig tilbud for våre elever. Vi har derfor en mengde valgfag og fritidsaktiviteter som du kan velge mellom.
Skoleåret deles opp i 3 perioder. I hver periode vil du ha 4 timer i uka til valgfag. Det vil si at du kan være innom hele  6 ulike valgfag i løpet av året.
Nedenfor finner du et lite utvalg av ulike valgfag og fritidsaktiviteter skolen kan tilby.