SKOLERUTA 2017 – 2018

27.08.                                                                                                SKOLESTART

07.10.-16.10.                                                                                     HØSTFERIE

                                                                                                          Skoledagen avsluttes 06.10 kl. 12.00
                                                                                                          Internatet stenges 06.10 kl 16.00
                                                                                                          Frammøte elevene 16.10 innen kl. 23.00
                                                                                                          Internatet åpnes 16.10 kl. 15.00

01.11.-09.11.                                                                                     SKOLETUR TIL KINA

10.11.-12.11.                                                                                     FRIHELG

                                                                                                          Skoledagen avsluttes 09.11. kl. 23.00
                                                                                                          Frammøte for elevene 12.11. innen kl. 23.00

14.12.                                                                                               JULEFEST

21.12.-03.01.                                                                                    JULEFERIE

                                                                                                         Skoledagen avsluttes 20.12. kl. 12.00
                                                                                                         Internatet stenges 20.12. kl. 16.00
                                                                                                         Frammøte for elevene 03.01. innen kl. 23.00
                                                                                                         Internatet åpnes 03.01. kl. 15.00

19.01.-21.01.                                                                                    MINI – FOLKEHØGSKOLE / FORELDREHELG

10.02.-19.02.                                                                                    VINTERFERIE

                                                                                                         Skoledagen avsluttes 09.02. kl. 12.00
                                                                                                         Internatet stenges 09.02. kl. 16.00
                                                                                                         Frammøte for elevene 19.02. innen kl. 23.00
                                                                                                         Internatet åpnes 19.02 kl. 15.00

24.3.-03.04.                                                                                      PÅSKEFERIE

                                                                                                         Skoledagen avsluttes 23.03. kl. 12.00
                                                                                                         Internatet stenges 23.03. kl. 16.00
                                                                                                         Frammøte for elevene 03.04. innen kl. 23.00
                                                                                                         Internatet åpnes 03.04. kl. 15.00

28.04.- 29-04.                                                                                   LUNDHEIMRITT

12.05.                                                                                               AVSLUTNINGSDAG

 

pdfSKOLERUTA 2017-2018

pdfSKOLERUTA 2018-2019