Fellesfag


Aktuelt
Aktuelt drøfter aktuelle hendelser verden rundt. Tema som utviklingssamarbeid, globalisering, miljø, konflikt og fred blir diskutert. Vi er alle sammen del av et felles, globalt samfunn, og vi ser på det som binder oss sammen og murene som stenger oss ute. Det er en time Aktuelt i uken.


Vindu mot verden
I Vindu mot verden prøver vi å forstå den verden og det samfunnet vi er en del av. Vi ser på kultur og religioner. Kultur kan være så mangt. Vi fokuserer bredt og jobber med ulike kulturelle uttrykk. Alt fra litteratur, kunst, musikk til verdenshistorie, kulturforståelse og mediakunnskap. Vindu mot verden har du fire timer i uken.


Praktisk arbeid
Litt orden må det være. Praktisk arbeid består av vask av egne rom og på omgang vask av fellesarealer. Praktisk arbeid har du to timer i uken.