En uke på Lundheim FHS

Hvordan velge linjefag?

Hvis du velger en av de blå linjene, må du også velge en av de røde linjene. Med andre ord må du alltid velge en blå linje sammen med en rød linje (eller en rød linje sammen med en blå).  

 

legende gronn - Global (heltids linjefag)

legende blaa - Blå Linjefag: Mandag - onsdag

legende magenta - Røde Linjefag: Onsdag - fredag

 

Tabellene viser hvordan en normal uke ser ut, men enkelte uker ser annerledes ut. Uketabell for hver uke blir hengt opp på infotavle i god tid før uken begynner.

En uke for deg som velger en heltids linje

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
1 Heltids linje Felles fag Heltids linje
Heltids linje Heltids linje  
2
3 Seminar
(10.00-14.00) 
4 Felles fag Heltids linje

Fellesfag

Felles fag
5 Studie tid

Valgfag

Romvask
6
  Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag

 

En uke for deg som velger to linjer

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
1 Linje fag A Felles fag Linje fag A Linje fag B Linje fag B  
2
3 Seminar
(10.00-14.00) 
4 Felles fag Linje fag A Linje fag B

Fellesfag

Felles fag
5 Studie tid

Valgfag

Rom vask
6
  Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag

En uke for deg som velger en heltids linjfag

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
1 Global Fellesfag Global Global Global  
2
3 Seminar
(10.00-14.00) 
4 Fellesfag Global

Fellesfag

Fellesfag
5 Studietid

Valgfag

Romvask
6
  Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag

 

En uke for deg som velger to linjefag

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag
1 Blå linjefag Fellesfag Blå linjefag Røde linjefag Røde linjefag  
2
3 Seminar
(10.00-14.00) 
4 Fellesfag Blå linjefag Røde linjefag

Fellesfag

Fellesfag
5 Studietid

Valgfag

Romvask
6
  Valgfrie aktiviteter og valgfag på ettermiddag