Pris

Stipend og lån
Blir gitt etter regler for Statens Lånekasse for utdanning. Du kan søke om  stipend. Forutsetning for dette er at du fullfører skoleåret.  Skoleåret 2020/2021 kan du få utbetalt kr 112 290 fra Lånekassen. 60 % av denne summen er lån og 40 % er lån som blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole. For å få omgjort lån til stipend kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 %.

Det lønner seg å søke Lånekassen tidlig, gjerne i mai, slik at du er sikker på at du får pengene til studiestart. Du søker for hele studieåret. Lånekassen behandler søknaden fortløpende, men utbetalingene starter ikke før du har møtt opp på skolen første skoledag. For mer informasjon: Se www.lanekassen.no.

Ekstra stipend fra Lånekassen
Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming, kan få ekstra stipend. Det ekstra stipendet på 3 763 kroner per måned kommer i tillegg til ordinær studiestøtte fra Lånekassen.

Aldersgrense: 18 år, innen 31.12.
Varighet: 33 uker, fra slutten av august til midt i mai.
Opptak: skjer fra 1.februar og varer så lenge det er plasser ledig.
Studiepoeng: Alle med fullført videregående skole (studiekompetanse) får 2 kompetansepoeng, for opptak til høgskoler.

Når må du betale?
Når du takker ja til skoleplassen må du betale innmeldingspenger på kr 2400,-. Resten av pengene behøver du ikke å betale før du begynner på skolen med noen få unntak.
Vi prøver å tilpasse innbetalingene til utbetalingene fra Lånekassen.
1. innbetaling til Lundheim fhs kr 15 000,- med forfall 01. september
2.-4. innbetlaling til Lundheim fhs deles det resterende beløpet på 3 med forfall 15.sept + 15.okt + 15.nov.
Vår semesteret blir likt høstsemesteret med innbetalinger følgende datoer:
1. innbetaling vårsemester til Lundheim fhs kr 15 000, med forfall 15. jan, 
2. – 4. innbetaling til Lundheim fhs deles det resterende beløpet på 3 med forfall 15.feb + 15. mars + 15. april
 
Det er viktig å merke seg at den første innbetalingen til Lundheim fhs kommer før første utbetaling fra Lånekassen. Dette betyr at du må ha penger i bakhånd til å forskuttere 1. avdrag og Kinatur/Globaltur. 
 
 

NB!

Dersom du slutter på Lundheim før skoleåret er ferdig, må du betale for de seks følgende ukene. ( Det gjelder kost og losji, semesteravgift, enkeltromstillegg og linjekostnader.)Det er en fellesregel for alle folkehøgskolene i Norge. Regelen gjelder uansett sluttårsak.

 

Lommepenger

Hvor mye lommepenger du trenger i løpet av folkehøgskoleåret, vil variere etter hvor stort forbruk du har.
Du vil trenge penger til toalettsaker, vaskemidler og aktiviteter på kveldstid som kino og kafe’. I tillegg vil det være lurt å beregne litt ekstra lommepenger til studieturene gjennom året. Det kan være vanskelig å få tid til å jobbe i løpet av skoleåret siden det er undervisning både på kveldstid og i helgene. Det er derfor lurt å ha spart opp en buffer til kostander som ikke dekkes av Lånekassen. 
 
Vaksiner og pass.
 
Du sørger selv for å ha gyldig pass, og at nødvendige vaksiner er tatt. Det er kostnader som kommer i tillegg.
 
 
Dietter
Hvis du har behov for egen diett, så vil vi gjerne tilpasse dette for deg, men vi ber om dokumentasjon på dette. Ekstra diettkostnader per måned vil som regel utgjøre mellom 500 og 1500 kr. For elever med eksempelvis cøliaki vil dette utgjøre en merkostnad på kr 1000. Du har rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av dietter. Mer informasjon kan du finne på NAV Helse.
 
Vegetarmat

Det serveres vegetarmat til alle måltider.Ingen ekstra kostnader. Er du veganer si fra, kost kan tilrettelegges.

Ferier

Skolen er stengt i høst-, jule-, vinter- og påskeferie.

Priser 2020/2021:    NOK
Kost og losji   73 000
Skoleavgift (materiell, turer etc)     9 600
     
Enkeltrom uten bad og toalett    0
Dobbeltrom uten bad og toalett    0
Enkeltrom med bad og toalett    9 500
Dobbeltrom med bad og toalett     4 750
Innmeldingspenger     2 500
     
Linjerelaterte kostnader:    
Allround      2 900
Allround Aktiv     2 900
Cosplay     3 600
E-sport     3 400
Film og Foto
    2 900
Fotball     2 900
Sport og Friluft     6 000
Gla'Mat      5 100
Global  (Afrika og Asia)  

33 000 (turer inkludert)

Kreativ data     3 900
Media     2 900
Musikk     2 900
Visuell Verden     8 500 
 Global Pluss    1 000