Historie

Bakgrunn

Folkehøgskolen er blitt kalt Skandinavias bidrag til verdenspedagogikken. Det er den danske dikterpresten N.F.S: Grundtvig (1783-1872) som har fått navnet  "Folkehøgskolens far". Grundtvig selv grunnla ingen skoler, men det er hans tanker som danner grunnlaget for folkehøgskolebevegelsen.

Grundtvig ønsket en annerledes skole enn datidens "sorte skole", latinskolen. Det skulle være en skole uten karakterer og eksamen, "en skole for livet", der livet selv stod i sentrum. "Det levende ord" skulle være i sentrum, og skolen skulle vektlegge "den levende vekselvirkning" mellom lærer og elev.


Folkehøgskolen i Norge

Den første folkehøgskolen i Norge ble grunnlagt ved Hamar i 1864, men mest kjent blant de første folkehøgskolene er Vonheim, med Christopher Bruun som rektor og Bjørnstjerne Bjørnson i nabolaget. Bruun var en sterk personlighet, ofte i ordskifte med Bjørnson. Det sies at han skal være en av modellene til Ibsens "Brand".

Folkehøgskolene stod midt i de sterke strømninger og bevegelser som preget vårt land i begynnelsen av det forrige århundret ( demokratisering, norskdom, målsak, avholdssak osv.) I 1893 kom den første kristne ungdomsskolen med en sterkere kristen betoning og med røtter i Haugianismen og andre vekkelsesbevegelser.


Folkehøgskole for funksjonshemmede

Det var en gruppe som ikke hadde noen folkehøgskole, de funksjonshemmede. Etter initiativ fra kretser innen vanførelagene i Agder og Rogaland kom Fjordsyn   folkehøgskole, ungdomsskolen til Norges vanførelag i gang i noen gamle tyskerbrakker på Riska ved Sandnes. Slik startet Skandinavias første folkehøgskole for funksjonshemmede.

Det var Ragnvald Ask , lærer ved Fredtun, Frikirkens folkehøgskole, som tok imot utfordringen og ble skolens første rektor. Han var i sannhet en pioner. Fra uhyre enkle forhold la han og hans medarbeidere grunnlaget for en livskraftig   folkehøgskole. I 1951 ble Moi turisthotell i Lund kjøpt, og skolen skiftet navn til Lundheim folkehøgskole.


Litt om Lundheims bygninger

Det gamle turisthotellet, Gamlebygget som det kalles, er fremdeles i bruk, men det meste av skolens virksomhet foregår på Hovedbygget, som stod ferdig i 1967. Senere har det kommet til både terapibasseng, gymsal, undervisningsbygg og nytt internat.


En inkluderende folkehøgskole

På begynnelsen av 1970-tallet begynte Lundheim også å ta inn elever uten funksjonshemninger. Visjonen er at skolen skal være en møteplass der ungdom med og uten funksjonshemninger skal ha et folkehøgskoleår sammen, lære av hverandre og lære hverandre å kjenne. Vi ønsker også at elevene på denne møteplassen skal få nye ferdigheter, lære ny kunnskap og møte positive holdninger og verdier.


Stiftelsen Lundheim folkehøgskole

I 1981 overtok Stiftelsen Lundheim folkehøgskole eieransvaret for skolen. Stiftelsen har som formål å drive folkehøgskole på kristent verdigrunnlag for ungdom med og uten funksjonshemninger  Medlemmene til stiftelsesstyret utnevnes av Norges Handikapforbund, Lund kommune og Norges Kristelege folkehøgskolelag. Lundheim folkehøgskole er tilknyttet Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole.