Hendelseskalender

Vinterferie

 
Fra Fredag 21 Februar 2020
Til Mandag 02 Mars 2020
     
 

Undervisningen avsluttes 21.02 kl. 12.00.

Internatet stenges 21.02 kl. 16.00.

Frammøte for elevene 02.03 innen kl. 23.00.

Internatet åpner 02.03 kl. 15.00

Avgang minibuss til Stavanger Lufthavn,Sola, 21.02 kl. 12.30. (Det betyr at minibussen er på Sola ca. 14.00)

Minibussen tilbake til Lundheim er på Sola 02.03 kl. 19.30. Undervisningen avsluttes 20.12 kl. 12.00.