Stipendiat

År nummer 2?

Stipendiatlinja er for deg som ønsker verdifull praksis og ledertrening med tanke på mulig yrkeskarriere innen undervisning, miljøarbeid eller helse og omsorg.

Gjennom skoleåret vil vi legge til rette for personlig modning og vekst og øke din sosiale, personlige og faglige kompetanse.
Hva?

Som stipendiat er du andre året på folkehøgskole. Du er med og hjelper i undervisning og med det sosiale, og du skal være et forbilde for de andre elevene. 

Skolepenger
Som stipendiat dekker skolen kost og losji for deg, og du skal ikke betale skolepenger.
Opplegg
I løpet av en uke er du med 35,5 time i uka med undervisning og praksis. Alt dette foregår sammen med en av lærerne, internatet eller en mentor.
Hva gjør vi?
Du er med på linjetimer og hjelper lærer med det som er nødvendig. Du assisterer elever som trenger litt tilrettelegging, og du hjelper internatet med praktiske gjøremål.
Ledelse, helse og Miljø
Gjennom faget ledelse, helse & miljø får du praktisk undervisning innen (sosial)pedagogikk, psykologi, (handikap)idrett, helsefag, pleie, musikk, økonomi, teambuilding, ledelse og organisering av ulike arrangement.
Praksis
Praksis på skolens internat foregår etter fastlagt turnus i forhold til opptak, måltider, ettermiddags- og kveldsvakter. Her hjelper du de funksjonshemmede med praktiske ting som påkledning, aktivitet, mating, rengjøring, dusjing og toalettbesøk.

Opptakskrav:

  • Du er minst 19 år.
  • Du har gått et år på folkehøgskole tidligere.
  • Du sender kopi av vitnemål fra tidligere skolegang (VGS og FHS).
  • Du må oppgi en referanseperson som kan fortelle litt om deg.
  • Søknadsfrist 01.03.2023

Lundheim