Strømmestiftelsen

For Lundheim Folkehøgskole er Strømmestiftelsen en viktig samarbeidspartner. Vi støtter Strømmestiftelsens arbeid og skolen har hvert år innsamling til støtte for Strømmestiftelsen. Strømmestiftelsen er også en viktig samarbeidspartner for Global-linjen vår. Global deltar i Strømmestiftelsens prosjekter i Øst-Afrika og på Sri Lanka, hvor elevene opplever fattigdom, håp og en helt fremmed kultur på nært hold.

Strømmestiftelsen ble etablert 21. september i 1976 og har sin opprinnelse i det arbeidet som Olav Kristian Strømme startet. Olav var en innsamler uten sidestykke. Han var kjent for å bruke røde annonser i avisene for å samle inn penger til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen vedtok å videreføre Olav Kristian Strømmes støtte til utviklingsprosjekter i Asia og Afrika. De første bevilgningene ble kanalisert via partnere som arbeidet i Hong Kong, på Madagaskar, i India og i Japan. Senere ble navnet på stiftelsen endret til Strømmestiftelsen.

Strømmestiftelsens arbeid med spare- og lånemuligheter for de fattigste daterer seg tilbake til 80-tallet. Allerede da begynte man å fokusere på de fattigstes manglende tilgang til banktjenester. De første formelle spare- og låneprogrammene ble startet i Bangladesh av Grantham Fernando, som var ansatt av Strømmestiftelsen.

Mikrofinans og utdanning er i dag Strømmestiftelsens hovedpilarer.

Les mer om strømmestiftelsens arbeid her.