Informasjon og bilder

Aldersgrense: 18 år, innen 31.12.
Varighet: 33 uker, fra slutten av august til midt i mai.
Opptak: skjer fra 1.februar og varer så lenge det er plasser ledig. 

Elever med særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging bes søke før 01.12.2017.


Studiepoeng: Alle med fullført videregående skole (studiekompetanse) får 2 kompetansepoeng, for opptak til høgskoler.

Internat

Vi har tre internatbygg:

  • Skogly: Nyoppført 2009 2 etasjer med dobbeltrom og enkeltrom med eget bad. Vaskerom, tv-stue og kjøkken i hver etasje.Nettverksplugg med internett-tilgang på alle rom. Trådløst nett fungerer dårlig her pga solide vegger, men du kan ta med egen trådløs router.
  • Hovedbygg: Alt på en etasje, noen dobbeltrom, enkeltrom både med og uten bad, rom tilrettelagt for funksjonshemmede med eget bad. Noen rom er nyoppusset. Noen rom er med nettverksplugg, og har du ikke plugg i veggen er det trådløst nett over hele bygget. Det er egen tv stue, billiard, bordtennis, treningsrom, gymsal og basseng (30grader). Alt dette er også tilgjengelig påfritiden.
  • Gamlebygget: Enkeltrom og dobbeltrom med felles bad. 2etg. er forbeholdt elevstipendiater (andreårselever med eget opplegg

Internett

Vi ønsker å være best på dette! Vi har 512Mbit fiberlinje. Gbit nett til alle undervisningsrom og til mesteparten av internatnettet. Dyktige medarbeidere som hjelper elevene med dataproblemer og holde skolens nettverk optimalt til enhver tid. En del rom har innlagt egen nettverksplugg i veggen på rommet, ellers er det trådløst nett på hele skolen utenom på Skogly. På Skogly er det egen nettverksplugg i veggen på alle rom, her tillater vi at du bruker egen ruter koblet til skolens nett.

Undervisning

Vi har tre undervisningsbygg:

  • Hovedbygget Her har vi E-sport rom, Cosplay, klasserom, bibliotek, gymsal, treningsrom, bordtennis, billiard, 2 atrier, terapibasseng (30grader) som er tilgengelig for elevene også på fritiden.
  • Undervisningsbygget: Her har vi datarom, auditorium, dramarom og musikkrom. Datarom og musikkrom er åpent også på fritiden. Ofte får også elevene se film i auditoriet på kveldstid.
  • Gamlebygget: Gla´mat kjøkken, spinningrom, treningssal og stue. Gla`mat kjøkkenet er også tilgjengelig for for Gla`mat elevene på fritiden.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon oppgitt under.