Her legger vi på Lundheim ut løpende info ved en eventuell smitte- eller karantenesituasjon på skolen. 

 

 

04.01.2021: Skolen setter i samråd med smittevernlegen i kommunen, Lundheim på rødt nivå. Dette gjør vi for å forhindre en eventuelle smittesituasjon på skolen. 
                    Les mer om regjeringens tiltak her.

 

14.01.2021: Skolen setter i samråd med smittevernslegen i kommunene, skolen til gult beredskapsnivå.