Sosiallærer'n

Sosiallærer'n

Aldri før er det satt mer fokus på unges psykiske helse. Ungdom oppfordres til å være åpne om det de sliter med, for å slippe a takle motgang eller en tung hverdag alene. Mange snakker med venner eller familie, men det er ikke alltid man klarer å løse problemet helt på egenhånd. Noen ganger trenger man litt hjelp.

Da kommer sosiallærer Kristian Holte på banen.

Med døra på gløtt

Det jeg hører oftest er «Har du tid til en liten prat?» – forteller sosiallærer Kristian Holte. Mange av elevene på Lundheim Folkehøgskole er innom han i løpet av dagen, for å fortelle om fine, triste, såre eller vanskelige ting. Døra står alltid åpen, og han har alltid tid til en prat. Noen har faste samtaler en gang i uka, mens andre er mer sporadiske, men felles for alle er at de trenger en som kan lytte eller gi råd.

 
Kristian roser dagens unge, for de er mye flinkere til å be om hjelp enn generasjonen før dem. De går rett på sak, mener Kristian, og forteller åpent at de sliter eller har problemer.

Les også:

Kristian har alltid døra på gløtt og tid til en prat

Jeg er veldig glad for at Lundheim folkehøgskole har så stort fokus på psykisk helse blant elevene våre, og at dette er noe vi prioriterer

Sosiallærer

En sosiallærer er med på mye i løpet av en dag. I hovedsak jobber Kristian med å skape et godt miljø blant elevene, og har stort fokus på å hjelpe de som trenger det. Med en master i spesialpedagogikk og dybdekurs i livsmot og mestring for bedre psykisk helse i folkehøgskolen er han godt rustet for å takle de fleste problemer. 

Kristian har jobbet i 13 år på Lundheim Folkehøgskole, noe som gjør at han har sett og hørt det meste. Jeg pleier å understreke at jeg ikke er en psykolog, men at jeg har god erfaring i å veilede eller nøste opp i konflikt og kjipe tankemønstre, forteller han. Hvis elevene føler de ønsker mer hjelp tar Kristian dem med på veien videre, enten til psykolog eller skolelegen. 

Mitt mål er å både se og hjelpe alle de som kommer inn døra hos meg

Med fokus på psykisk helse

Med fare for å nevne det for mange ganger - Korona har gjort dagens unge enda mer utsatt for psykiske lidelser enn før. Til og med før Koronaen inntraff slet så mange som 29 % av jenter og 11 % av gutter med psykiske plager, og hele 40 % av elever på videregående føler at skolen og hverdagen er et slit. (Bakken, 2018). 


Hos Kristian kan man prate  om stort eller smått, og få hjelp til å finne tilbake på riktig spor. Det å tørre å snakke om psykisk helse og be om hjelp er viktig, og dette er noe som vektlegges på Lundheim Folkehøgskole. Et av tiltakene skolen har igangsatt er å hente inn psykologer eller foredragsholdere utenfra for å snakke om psykisk helse. Årets elever fikk blant annet et seminar med Maria Østhassel, som står bak Psykt Deg.

Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel holdt foredrag for elevene på Lundheim om psykisk helse blant unge.

Jeg er her for både oppturene og nedturene, og det er mange som kommer innom for å fortelle om noe de har mestret eller oppnådd. Det er skikkelig fint! 

Stort og smått

Sosiallærer på Lundheim Folkehøgskole skal være et lavterskel tilbud som er åpent for alle. Kristian forteller at han ofte blir kontaktet i forkant av skoleåret, der at han og eleven ofte legger opp et løp med samtaler gjennom året. Andre kommer mer tilfeldig innom, og det prates både om ting som har skjedd før eller underveis i folkehøgskoleåret. Kristian påpeker at eleven ofte sitter på løsningen selv, men at den ikke alltid kan være like lett å finne på egenhand. Det er en utrolig flott følelse når en elev klarer å jobbe seg gjennom problemet og nøste opp i det på egenhånd, da blir jeg utrolig stolt smiler han. 

I tillegg til å være sosiallærer er også Kristian lærer på fotballinja.

Lyst til å gå på Lundheim?


Print   Email

Lundheim